Zatülcenp hastalığı nedir?

Zatülcenp hastalığı, tıbbi adıyla plevral efüzyon, akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevra adı verilen iki katlı zar tabakasında sıvı birikmesiyle karakterize edilen bir rahatsızlıktır. Bu sıvı artışı, çeşitli akciğer hastalıkları ve sistemik durumlar nedeniyle meydana gelebilir ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Zatülcenp hastalığı, genellikle ateş, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu makalede, Zatülcenp hastalığı hakkında genel bilgiler verilecek, hastalığın nedenleri, belirtileri, tanısı ve tedavi yöntemleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Zatülcenp hastalığı, akciğer zarlarında sıvı birikmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Akciğerlerin dış kısmında parietal plevra ve göğüs duvarının iç kısmında visseral plevra adı verilen iki ince zar tabakası bulunur. Bu zarlar arasında, solunum sırasında akciğerlerin rahatça hareket etmesini sağlayan, proteinden fakir ve kaygan bir sıvı bulunur. Normalde yaklaşık 20 ml olan bu sıvı miktarı, bazı hastalıkların etkisiyle artabilir ve plevral efüzyon meydana gelir.

Zatülcenp hastalığının nedenleri

Zatülcenp hastalığına pek çok farklı neden yol açabilir. Başlıca nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Enfeksiyonlar: Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar plevral efüzyona neden olabilir.
  Akciğer ve Akciğer Zarı Kanseri: Kanserli dokunun plevraya yayılması sonucu sıvı birikimi görülebilir.
 • Verem (Tüberküloz): Verem hastalığı, özellikle veremin yaygın olduğu bölgelerde Zatülcenp hastalığının başlıca nedenlerinden biridir.
 • Kalp Yetmezliği: Kalp yetmezliği olan hastalarda akciğerde sıvı birikimi sıkça görülür.
 • Pulmoner Emboli: Akciğer atardamarının pıhtı ile tıkanması sonucu plevral efüzyon gelişebilir.
 • Romatoid Artrit ve Sistemik Lupus: Bazı otoimmün hastalıklar da plevral efüzyona yol açabilir.
 • Diğer nedenler: Böbrek ve karaciğer hastalıkları, kaburga kırıkları, atelektazi (akciğerin bir kısmının şişememesi), siroz, tiroit hastalıkları ve travmalar.

Zatülcenp hastalığının belirtileri

Zatülcenp hastalığı belirtileri genellikle belirgin olup, hastalığın erken teşhis edilmesine yardımcı olabilir. En sık görülen belirtiler şunlardır:

 • Göğüs ağrısı: Genellikle nefes alıp verirken batma hissi şeklinde kendini gösterir.
 • Nefes darlığı: Sıvı miktarındaki artış, akciğerlerin tam olarak genişleyememesine neden olur ve nefes darlığına yol açar.
 • Öksürük: Başlangıçta kuru öksürük şeklinde olup, zamanla şiddetlenebilir.
 • Ateş: Vücutta enfeksiyon varlığına işaret edebilir.
 • Yorgunluk ve halsizlik: Genel bir halsizlik ve bitkinlik hali görülebilir.
 • Diğer belirtiler: Titreme, terleme, üşüme, iştah kaybı gibi belirtiler de gözlemlenebilir.

Zatülcenp hastalığının tanısı

Zatülcenp hastalığının tanısı, fizik muayene ve çeşitli radyolojik görüntüleme yöntemleriyle konulabilir. Tanıda kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

 • Fizik Muayene: Hekim, hastanın öyküsünü dinledikten sonra nefes alıp verme seslerini dinleyerek plevral efüzyon varlığını belirlemeye çalışır.
 • Radyolojik Görüntüleme: Akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi, plevral efüzyon tanısında yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, ultrasonografi de sıvının yeri ve miktarı hakkında bilgi sağlar.
 • Torasentez: Göğüs bölgesinden enjektör yardımıyla sıvı alınması işlemidir. Alınan sıvı, laboratuvar ortamında incelenir.
 • Biyopsi: Gerekli durumlarda plevra biyopsisi yapılabilir. Kapalı ya da açık yöntemlerle alınan doku örnekleri patolojik incelemeye tabi tutulur.

Zatülcenp hastalığının tedavisi

Zatülcenp hastalığının tedavisi, hastalığa neden olan altta yatan duruma bağlı olarak değişir. Başlıca tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Antibiyotik tedavisi: Bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle gelişen plevral efüzyonda kullanılır.
 • Anti-enflamatuar ilaçlar: Ağrı ve iltihaplanmayı azaltmak için reçete edilir.
 • Diüretik ilaçlar: Kalp yetmezliği gibi durumlarda, vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olur.
 • Cerrahi müdahale: Akciğer zarı kanseri gibi ciddi durumlarda, cerrahi operasyon gerekebilir.
 • Drenaj: Plevra boşluğundaki fazla sıvının boşaltılması işlemidir. Tekrar sıvı birikmesini önlemek için ilaç enjekte edilebilir.

Zatülcenp hastalığı nasıl önlenir?

Zatülcenp hastalığını önlemek için altta yatan hastalıkların erken teşhis ve tedavisi önemlidir. Özellikle enfeksiyonlara karşı hijyen kurallarına dikkat etmek ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak faydalı olabilir.

Zatülcenp hastalığı bulaşıcı mıdır?

Zatülcenp hastalığı kendisi bulaşıcı değildir, ancak altta yatan enfeksiyon hastalıkları (örneğin verem) bulaşıcı olabilir.

Zatülcenp hastalığı tedavi edilmezse ne olur?

Tedavi edilmezse, plevral efüzyon ciddi solunum problemlerine ve kalıcı akciğer hasarına yol açabilir.

Hangi durumlarda doktora başvurmalıyım?

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, sürekli öksürük ve ateş gibi belirtileriniz varsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

Zatülcenp hastalığı tekrarlayabilir mi?

Evet, altta yatan hastalık tedavi edilmezse veya kontrol altına alınmazsa Zatülcenp hastalığı tekrarlayabilir.

Zatülcenp hastalığı, erken teşhis ve uygun tedavi ile yönetilebilen, ancak ihmal edildiğinde ciddi sonuçlara yol açabilen bir durumdur. Belirtiler hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli durumlarda derhal tıbbi yardım almak önemlidir.

Bir yanıt yazın