Toryum nedir?

Toryum, atom numarası 90 olan bir elementtir. Bu element, yüksek kütleli ağır metal bir elementtir ve genellikle krom, nikel ve demir gibi diğer metallere karıştırılarak alaşımlar oluşturulmasında kullanılır. Toryum, aynı zamanda radyoaktif bir elementtir ve bu yüzden özellikle enerji üretiminde kullanılmaktadır.

Toryum ne için kullanılır?

Toryum, çeşitli alaşımlarda kullanılmaktadır. Özellikle bu elementin yüksek kütlesi ve yüksek ısıya dayanıklılığı nedeniyle, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu uygulamalar arasında, özellikle bu elementin kütlesinin yüksek olması nedeniyle ağır makine parçaları ve dişli çarkların yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca, bu elementin radyoaktif özelliği nedeniyle, enerji üretiminde kullanılmaktadır. Toryum ayrıca, çeşitli kimyasal reaksiyonlar sırasında katalizör olarak kullanılabilir.

Toryum elementinin kullanım alanları nelerdir?

Toryum, çeşitli alaşımlarda kullanılmaktadır ve bu nedenle birçok farklı endüstriyel alanda kullanılabilir. Özellikle bu elementin yüksek kütlesi ve yüksek ısıya dayanıklılığı nedeniyle, ağır makine parçaları ve dişli çarkların yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca, bu elementin radyoaktif özelliği nedeniyle, enerji üretiminde kullanılmaktadır. Toryum ayrıca, çeşitli kimyasal reaksiyonlar sırasında katalizör olarak kullanılabilir. Bu element ayrıca, mühendislik alanında bazı özel uygulamalarda da kullanılabilir. Ayrıca toryum elementi,

 • Magnezyumun direncini artırmak amacıyla çeşitli alaşımlarda,
 • Magnezyumun direncini artırmak amacıyla çeşitli alaşımlarda,
 • Elektronik cihazlarda ve aydınlatmada tungsten filament kaplanmasında,
 • Isıya dayanıklı potaların yapımında,
 • Kalitesi ve verimi yüksek kamera merceklerinde,
 • Nükleer teknoloji alanında nükleer santraller için enerji kaynağı olarak,
 • Gazla çalışan lambalarda,
 • Uzay ve havacılık araştırmalarında,
 • Seramik parça ve yüksek ısıya dayanıklı pota imalatında,
 • Teknolojik bilimsel cihaz üretiminde kullanılmaktadır.
 • Protonun toryum çekirdeğiyle çarpıştırılması ile büyük enerji ortaya çıkara ve çıkan bu enerji elektrik enerjisine çevrilir. Böylelikle bir şehrin ısınma gereksinimi karşılanabilir.

Toryumun herhangi bir patlama tehlikesi bulunmamakla beraber geleceğin öncülü olarak nükleer yakıt üretim hammaddesi olduğundan bilim dünyası ve teknolojik gelişmeler açısından önemli görülmektedir.

Toryum hangi ülkelerden rezerv edilir?

Toryum kaynaklı nükleer santrallerin maliyetinin çok yüksek olmasından dolayı bu sektör dışında az yerde kullanılması ve toryum aramalarına yoğunluk verilmemesine neden olmaktadır.
Toryum rezervi bildiren ülkeler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Mısır, 
 • Avustralya, 
 • Brezilya, 
 • Güney Afrika Cumhuriyeti,
 • Kanada, 
 • Arjantin,
 • Norveç,
 • Tayland,
 • Türkiye.

Bu yukarıdaki ülkeler toryum rezervi bildiriminde bulunmuş ülkelerdir. Toplam 658.000 ton civarında rezervi olduğu düşünülen bu ülkeler toryum için kaynak teşkil etmektedirler.

Bir cevap yazın