Solaklığa sebep olan gen nedir? 

Kısa bir cevapla LRRTM1 isimli gen solaklığa sebep olmaktadır. Bu gen beynin konuşma ve duyguları kontrol edip karar vermektedir. Bundan dolayı baskın olarak kullanılan elde bu şekilde belirlenmektedir.

Oxford Üniversitesi bilim insanları, LRRTM1 geninin şizofreni gibi rahatsızlığa yakalanma tehlikesini de artırmaktadır. Çünkü çeşit hastalıklar beyindeki denge değişikliği sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Fakat bu vaziyet korkulacak bir risk düzeyini oluşturmamaktadır. 

Dünyada yapılan istatistikler insanların sadece %10 kesiminin solak olduğunu ortaya çıkarmaktadır. LRRTM1 geni bu kişilerde aktif olmaktadır. Ayrıca beyinlerinin çalışma metodunu değiştirecek bir ilke olmasının sebebi ise henüz bilinmemektedir. 

Solaklarda beynin hangi lobu daha çok çalışır?

Solak bireylerde beynin sağ lobu hareketli olmaktadır. Sağ lob; hayal gücüne, biçimlere, boyutlara, spor faaliyetlerine, müziğe, sanat etkinliklerine, renklere, bir bütünün algılanmasına, yaratıcı olmaya ve tümdengelim gibi çeşitli konularda baskın rolde olmaktadır. Artistik becerileri oluşturduğu için detaya değil resmin tümüyle alakalı olmaktadır. Bilgileri şekillerle ve hayal etme yöntemiyle işlenmesini tercih etmektedir. Beynin sol lobu ise mantıklı ve cebirsel işlemlerden sorumlu olmaktadır.

 

 

 

Bir cevap yazın