Sinir dokusu, Nöronlar ve Nöroglia

Sinir Dokusu

Sinir dokusu, vücudun bir yerinden başka bir yerine elektrik sinyalleri gönderir. Bu sinyaller, bir proses için vucudun merkezi sinir sistemine bilgi sağlar veya vücuda bilgi gönderir.

Örneğin, sıcak bir sobaya dokunduğunuzda sinir dokusu reaksiyonunu tetikleyeceksiniz. Nöronlarınız, beyninize sıcak bir şeye dokunduğunuzu söyler (merkezi sinir sistemine bilgi getirir). Beyniniz, vücudunuza elinizi sobadan uzaklaştırmanızı söyler (vücuda bilgi gönderir).

Nöronlar

Nöronlar, sinir sisteminin sinyal hücreleridir ve sayısız biçim ve ebatta dır. Nöronların genellikle, hücre gövdesinden uzanan ve hücrenin biraz sivri uçlu görünmesine sebep olarak nöronun karakteristik görünümünü oluşturan nörolit adında yapıları vardır. Bu nöritler, sinyallerin gittiği göne göre adlandırılır.

Örneğin elektrik sinyali hücre gövdesine doğru giderse nörit, dendrit ismini alır. Sinyal hücre gövdesinden uzaklaşırsa, akson olur. Genellikle nöronların daha küçük çaplı dendritleri ve daha uzun kalın bir aksonları olacaktır.

Nöroglia

Nöronlar, sinir sisteminin sinyal hücreleri olmasına rağmen, sinir sisteminin sadece yüzde 20’sini oluştururlar. Esas kısmı sinir sisteminin destekleyici hücrelerinden oluşur ve hepsine birden nöroglia denir.

Neden nöroglia bazen “sinir tutkalı” olarak adlandırılır?
“Nöroglia” sözcüğü bir leşince “sinir tutkalı” anlamına gelen iki Yunanca sözcükten meydana gelir. Nöroglial hücreler arasında herhangi bir şeyi başka bir şey yapıştırmazlar. İlk keşfedildiklerinde, bilim insanları kendi adlarına bağlı bir amaca hizmet ettiklerini düşündüler.

Nasıl ki ekrandaki film yıldızları bir film yapımına katılan insanların sadece kücük bir bölümünü oluşturur, sinir sistemini destekleyen sahne arkası üyeleri de nöroglial hücrelerdir (glial hücreler veya glia olarak adlandırılırlar).

Glial hücrelere nöronlardan daha küçüktür ve nöritleri yoktur. Aktif olarak sinyal gönderme veya alma ile alakaları yoktur. Aksine, çevrelerini korumak ve nörotransmitterlerin alımını ayarlamak suretiyle nöronları desteklerler. Glial hücreler ayrıca, nöronların yararlarından kurtulmalarına yardımcı olur ve diğer destekleyici işlevleri yerine getirir.

Nörotransmitterler nedir?
Nörotransmitterler sinirler arasındaki sinyalleri ileten kimyasallardır. Nöronların aralarında sipans adı verilen küçük alanlar vardır ve nörotransmitterler, sinirlerin elektrik impulslarını, kimyasal haberciye dönüştürerek sinyallerin sinapslardan geçmesine yardımcı olurlar.

“Sinir dokusu, Nöronlar ve Nöroglia” üzerine 2 yorum.

  1. Nöronların aralarında “#sipans#” adı verilen küçük alanlar vardır ve nörotransmitterler, sinirlerin elektrik impulslarını, kimyasal haberciye dönüştürerek sinyallerin sinapslardan geçmesine yardımcı olurlar.

    Bu bölümü (sipans) düzeltirseniz okuyuculara yararlı olur.

Bir yanıt yazın