Osteoporoz nedir?

Bu dejenratif kemik hastalığı, ağırlıklı olarak postmenopozal yaştaki kadınlarda görülür ve vücuttaki kemiklerin zayıflamasına, bazende kemik kırılmalarına neden olur.

Hastalık, kemik yoğunluğunu kaybettiğinde yada daha gözenekli bir hale geldiği için, adını bu histolojik görünümden almıştır. Menopozdan sonra hormon seviyeleri, özelikle de östrojen seviyesi, kemiğin emilimi ile kemik birikimi arasındaki dengeyi sağlamak için ihtiyaç duyulan oranın altına düşer.

Böylece, kemik matrisini çıkaran ve kan dolaşımına geri dönmesi için kalsiyumu serbest bırakan osteoklastlar adı verilen hücreler, osteoblastlardan (kemik biriktirici hücrelerden) daha aktif hale gelirler.

Ayrıca, kalsiyumun tekrar emilimini ve depolanmasını denetleyen hormonlar, kan akışında kalsiyum restorasyonu yararına değişmekte ve yaş ilerledikçe kemik yoğunluğu kaybını hızlandırmaktadır.

Bir yanıt yazın