Ön yargı ile kendinize zarar vermeyin

Önyargı bir kişi ya da durum hakkında bilgi sahibi olmadan karar verme durumudur.  Çoğu zaman önyargılar mantıksızdır ve kişi ya da durumlar hakkında olumsuz değerlendirmelere sahiptir. Önyargıların en belirgin belirtileri, olumsuz duygular, stereotiplere bağlılık ve ayrımcı olma eğilimidir. Keyifli okumalar dileriz.

Ön yargı türleri

Önyargı, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim, milliyet, sosyoekonomik statü veya din gibi bir kişinin çeşitli özelliklerine dayanabilir.

Önyargıların en bilinen türleri arasında şunlar bulunur:

  • ırkçılık;
  • cinsiyet;
  • homofobi;
  • milliyetçilik;
  • dini önyargılar;
  • Yaşlılık (yaş ayrımı) vb.

Ön yargılar ve basmakalıp düşünceler

Ön yargılar ve basmakalıp düşünceler

Önyargı söz konusu olduğunda, kalıp yargılar ve ayrımcılık genellikle oyuna girer. Çoğu durumda, stereotipler (kalıp yargılar) bir önyargı kaynağı haline gelir. Stereotip – daha önce edinilen bilgiye dayalı basitleştirilmiş bir grup görünümüdür. İki durumda da karşımıza çıkabilir; olumlu olabilir “Kadınlar çok tatlı ve çekici” veya negatif olabilir “Tüm gençler tembel” gibi. Bu düşünceler yüksek beklentileri ve hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir veya önyargı ve daha fazla ayrımcılık oluşumuna yol açacaktır.

Psikolog Gordon Allport’a göre, önyargılar ve basmakalıp tipler, insan düşüncesinin çalışmalarının kesinlikle normal bir yönüdür. Çevremizdeki dünyada mantıklı olabilmesi için, gelen bilgiyi sıralamamız yeterlidir. Allport, “Kişi sınıflandırmalar yardımı ile düşünür. Bir kere oluştuktan sonra, bu sınıflandırma ön yargıların temelini oluşturmaktadır. Bunu önleyemeyiz. Günlük hayatımız buna bağlı olarak sürdürülür. ” dedi. Sınıflandırma süreci sosyal alan için de geçerlidir: Hepimiz yaş, cinsiyet ve ırk gibi faktörlere dayalı olarak insanları gruplara ayırırız.

Ancak, araştırmacılar, diğer kişiler hakkındaki bilgileri kategorize gelince, biz aynı gruba ait olanlar arasındaki farkları hafife ve gruplar arasındaki farklılıkları abartmaya artırma eğiliminde olduğu görüldü.

Önyargı insanlar arasındaki mesafeleri artırarak yakınlaşmaları ortadan kaldırır. Sosyal sorunların ortaya çıkmasına anlaşmazlıkların artmasına sebep olur. İftira ve yalancılık gibi olumsuz olguların ortaya çıkışı kolaylaşır.

Önyargıyı nasıl aşabiliriz?

Önyargıyı nasıl aşabiliriz?

Her şeyden önce, sizin veya başkasının önyargılarının neden kaynaklandığına dikkat edilmelidir. Buna ek olarak, araştırmacılar tespit ettikleri ve mantıksız olumsuzluklarla başa çıkmanın diğer yollarını gözlerimizin önüne sermektedir. Diğer grup üyelerine anlayış ve saygı göstermenin gerektiği öğrenmelidir.

Toplumun önyargıya direnecek başka yolları vardır:

  • Tüm gruplarla eşit muamele isteyen kanun ve yönetmelikler çıkarma;
  • Önyargı ve kalıp yargıları önlemeye yönelik geniş kapsamlı sosyal desteğin örgütlenmesi;
  • İnsanların inançlarına saygı göstermek;
  • Farklı toplumsal gruplardan insanlar arasında daha yoğun etkileşim organizasyonlarının artırılması.

Bir yanıt yazın