Nirvana nedir, Nirvanaya ermek ne demektir?

Nirvana nedir sorusuna yönelik konumuz dahilinde sizler için detaylı bilgiler hazırladık. Bu bilgiler ışığında nirvananın ne olduğunu öğrenebileceğiniz gibi Nirvanaya ermek nedir ve benzeri birçok soruya yönelik cevaplarda bulabileceksiniz

Nirvana ne anlama geliyor?

Sankrit dilinde ifade şekli tarzında dışarı sıfatını taşıyan “nir” kelime öbeği ile birlikte, üfleme veya esnek yapı anlamını taşıyan “va” kelimesinin bir araya gelerek birleştiği Doğu mistsizmi havzasında tam anlamıyla “manevi” bir kurtuluş sıfatını taşımaktadır. Bu yönden Nirvana kelimesi türeyerek günümüzde dil haznemize yerleşmiş bulunuyor. Nirvana kelimesinin kullanımına yönelik kasıt, daha çok mistik bir kapsam anlamına başvurulduğu vakit kullanıma uygun olduğunu da belirtelim.

Esas anlam olarak; ölmeden evvel dünya üzerinde yaşanmış olan ve aynı zaman da şuan zaman diliminde gerçekleşebilmesi mümkün olabilen bir ruh aşaması anlamına da sahip olmaktadır. Bu anlam çerçevesinde kişi veya kişilerin nirvana ekseninde dünyevi zevk ve arzulardan tamamen uzaklaşıp arınarak mistik bir dinginlik ve ek olarak iç huzura erişilebilmesi durumudur.

Nirvanaya ermenin anlamı nedir?

Nirvanaya erişmek isteyen kişi veya kişilerin öncelikli olarak dünyevi tüm arzu, istek ve egolarından arınmaları, tüm bunları bir kenara bırakması gerekmektedir. Normal olarak rutin bir yaşam içerisinde olan ve bu şartların gerçekleşmesini sağlayan kişilerin, bu tür günlük yaşanılası işlerden herhangi bir beğenilme arzusu veya eleştirme kapsamında gördüğü tepkilerden asla etki görmemesi gerekmektedir. Nirvanaya ermiş bir insan ile normal yaşamını sürdüren bir insan arasındaki en büyük ara farkı ise tamamen buna yönelik olmaktadır. Kısacası bu tür bir yaşam felsefesini ilke edinen insanlar, ne kadar üzüntü yaşarlarsa yaşasın, başından ne kadar olay geçerse geçsin tüm bunların hepsini tek başına usta bir şekilde üstesinden tek başına sessizce gelmesi gerekmektedir.

Nirvanaya eren bir insan öncelikli olarak çevresinde bulunan ve kendisi gibi nirvanaya erişmek isteyen kişilere çevrelerinde oluşan tüm olumsuz ve sorunlu durumlardan arınmayı, etkilerinden çıkması önerisinde bulunmaktadırlar. Bunun nedeni ise insanlar her ne kadar farkına varmasa dahi, çevreden gelen tepkiler veya söylemler doğrultusunda etki altında kalarak bir başkasının düşüncesi ile negatif düşünceye kapılarak farklı yollara sapabilmektedir.

Bir yanıt yazın