Mikroagresyon nedir?

Mikroagresyon, sosyal ilişkiler içinde yer alan küçük ölçekli saldırılar ve aşağılama eylemleridir. Bu eylemler genellikle bilinçaltı seviyede yapılır ve insanların farkında bile olmadığı durumlarda gerçekleşebilir. Örneğin, birisi bir etnik kökeni nedeniyle aşağılanabilir veya cinsiyetine göre ayrımcılık yapılabilir. Mikroagresyonlar genellikle insanların kendi gruplarının üstünlüğüne inandıkları veya önyargıları olan insanlar tarafından yapılır ve bu eylemler, insanların haklarını ve onurunu zedeleyebilir.

Mikroagresyonlar nelerdir?

Mikroagresyonlar, insanlar arasındaki ilişkilerde sıkça karşılaşılan, ancak farkında olunmayan saldırı ve aşağılama eylemleridir. Örnekleri şunlar olabilir:

 • Birisi bir etnik kökeni nedeniyle aşağılandığında ya da cinsiyetine göre ayrımcılık yapıldığında yapılan eylemler.
 • Birisi için “özel” bir dil kullanılırken, bir başkası için aynı dil kullanılmazsa yapılan eylemler.
 • Birisi hakkında yargılama yapılırken, bir başkası hakkında aynı yargılama yapılmazsa yapılan eylemler.
 • Birisi hakkında ön yargıların olması nedeniyle aşağılama yapılan eylemler.

Mikroagresyonlar, insanların haklarını ve onurunu zedeleyebilir ve bu eylemler, insanların kendi gruplarının üstünlüğüne inandıkları veya önyargıları olan insanlar tarafından yapılır.

Mikroagresyon türleri nelerdir?

Mikroagresyonlar, insanlar arasındaki ilişkilerde sıkça karşılaşılan, ancak farkında olunmayan saldırı ve aşağılama eylemleridir. Bu eylemler, birçok farklı türe ayrılabilir. Örnekleri şunlar olabilir:

Kimlik temelli mikroagresyonlar

Etnik köken, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, cinsel kimlik, fiziksel ve zihinsel engelli olma gibi kimlik özelliklerine dayalı olarak yapılan mikroagresyonlar.

Dil temelli mikroagresyonlar

Bir dilin üstünlüğüne inanılarak, dil bilmeyen ya da dil bilgisi yetersiz olan insanlar aşağılandığında yapılan mikroagresyonlar.

Ön yargı temelli mikroagresyonlar

Ön yargılar nedeniyle insanlar hakkında olumsuz yargılar oluşturulurken yapılan mikroagresyonlar.

Cinsiyet temelli mikroagresyonlar

Cinsiyete göre ayrımcılık yapılarak, bir cinsiyetin üstünlüğüne inanılarak yapılan mikroagresyonlar.

İletişim temelli mikroagresyonlar

İnsanlar arasındaki iletişim sırasında yapılan mikroagresyonlar. Örneğin, birisi hakkında yargılama yapılırken, bir başkası hakkında aynı yargılama yapılmazsa yapılan eylemler.

Bu sadece birkaç örnek olup, mikroagresyonların türleri çok daha fazla olabilir. Bu eylemler, insanların haklarını ve onurunu zedeleyebilir ve bu eylemler, insanların kendi gruplarının üstünlüğüne inandıkları veya önyargıları olan insanlar tarafından yapılır.

Mikroagresyonlardan hangi gruplar etkilenir?

Mikroagresyonlar, insanlar arasındaki ilişkilerde sıkça karşılaşılan, ancak farkında olunmayan saldırı ve aşağılama eylemleridir. Bu eylemler, birçok farklı kimlik özelliğine göre yapılabilir ve bu nedenle, birçok farklı insan grubu mikroagresyonlardan etkilenebilir. Örnekleri şunlar olabilir:

 • Etnik kökenine göre ayrımcılık yapılan insanlar,
 • Cinsiyetine göre ayrımcılık yapılan insanlar,
 • Yaşı nedeniyle aşağılandığını düşünen insanlar,
 • Cinsel yönelimine göre ayrımcılık yapılan insanlar,
 • Cinsel kimliğine göre ayrımcılık yapılan insanlar,
 • Fiziksel veya zihinsel engelli olan insanlar.

Mikroagresyonların etkileri nelerdir?

Mikroagresyonların etkileri de olumsuz olabilir. Örnekleri şunlar olabilir:

 • Mikroagresyonlar, insanların kendi değerlerini sorgulamasına ve kendi değerlerine güvensizlik duymasına neden olabilir.
 • Mikroagresyonlar, insanların diğer insanlardan uzaklaşmasına ve iletişim kurmaktan kaçınmasına neden olabilir.
 • Mikroagresyonlar, insanların stresli ve kaygılı hissetmesine neden olabilir.
 • Mikroagresyonlar, insanların işlerinde veya okulda başarısını etkileyebilir.
 • Mikroagresyonlar, insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını olumsuz etkileyebilir.

Bu sadece birkaç örnek olup, mikroagresyonların etkileri çok daha fazla olabilir. Bu eylemler, insanların haklarını ve onurunu zedeleyebilir ve bu eylemler, insanların kendi gruplarının üstünlüğüne inandıkları veya önyargıları olan insanlar tarafından yapılır.

Mikroagresyonların Nasıl Üstesinden Gelinir?

Mikroagresyonlar, insanlar arasındaki ilişkilerde sıkça karşılaşılan, ancak farkında olunmayan saldırı ve aşağılama eylemleridir. Bu eylemler, insanların haklarını ve onurunu zedeleyebilir ve bu nedenle, mikroagresyonların üstesinden gelinmesi önemlidir. Önerilere göre, mikroagresyonların üstesinden gelinmesi için şu adımların düşünülebilir:

 • Mikroagresyonların kökeninde, insanların kendi gruplarının üstünlüğüne inanmaları ve önyargıları olabilir. Önyargılarınızı fark etmek ve bunları eleştirmek, mikroagresyonların önüne geçebilir.
 • Mikroagresyonlar, insanların haklarını ve onurunu zedeleyebilir. Bu nedenle, diğer insanların deneyimlerine saygı göstermek ve onların hissettiklerine dikkat etmek, mikroagresyonların önüne geçebilir.
 • Mikroagresyonlar, insanlar arasındaki iletişimde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, diğer insanlarla iletişim kurmak ve onlarla dürüst bir şekilde konuşmak, mikroagresyonların önüne geçebilir.
 • Mikroagresyonlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve nasıl önlenebileceğini öğrenmek, mikroagresyonların önüne geçebilir.

Bu sadece birkaç örnek olup, mikroagresyonların üstesinden gelinmesi için daha fazla adım da düşünülebilir. Bu eylemler, insanların haklarını ve onurunu zedeleyebilir ve bu eylemler, insanların kendi gruplarının üstünlüğüne inandıkları veya önyargıları olan insanlar tarafından yapılır.

Bir cevap yazın