Kalp ve damar hastalıkları belirtileri

Kalp hastalıklarının bazı belirgin belirti­leri vardır. Hasta bu belirtileri çoğu kere kendiliğinden fark eder ve durumundan endişe duyar. Hastayı hekime gitmeye zorlayan ve erken teşhisi sağlayan işte bu endişedir. Bu erken teşhisin hastayı kurtarma şansını ne kadar artırdığı ileri­de daha iyi anlaşılacaktır.

Göğsün sol yanında, omuza ve sol kola kadar yayılan ve hastada bir sıkıştırma duygusu yaratan yürek darlığıyle birlikte ve özel­likle sıkı bir çalışmadan sonra başgöste­ren ağrı, anjin dö puatrinin bir belirtisi olarak düşünülmelidir. Kalp hastalarında görülen işlevsel bo­zuklukların en yaygını solunum güçlü­ğüdür. Solunum güçlüğü, soluk almada karşılaşılan güçlükler, soluk kesilmesi­dir. Daha çok yoğun çalışmalardan son­ra görüldüğü gibi, hasta yatarken de meydana gelebilir. Solunum güçlüğü nöbetleri astım krizlerini de andırabi­lir.

Doğuştan yapı bozukluklarında, akciğer hastalıklarında ve solunum güçlüğünde olduğu gibi kandaki oksijen miktarı azalırsa ya da kalp yetmezliğinde gö­rüldüğü gibi kan dolaşımındaki bir ya­vaşlama oksijen iletimini aksatırsa deri morumsu mavi bir renk alır. Bu duruma siyanoz âdı verilir. Beyne gelen kan miktarının azalması baygınlığa yolaçabilir. Baygınlığa kalp durması, karıncık fibrilasyonu gibi durumlarla birlikte heyecan, aşırı sıcak hava, uzun süre ayak­ta durmak da yolaçar. Baygınlığı bu nedenlere bağlı sanarak küçümsememek gerekir. Çünkü bilinmeyen bir has­talığın habercisi olabilir. Kan tükürme olayları, ikili kapakçık da­ralmasında görülebilir. Kan tükürme kimi zaman o kadar artar ki veremden ileri gelen kan türükmelerini andırır. Kalp çarpıntılarına birçok durumda rastlamak mümkündür. Ancak bu çar­pıntılar ciddi bir bozukluktan çok sinir­sel uyarılmaların bir belirtisidir. Kalp atışlarının hızlanması (taşikardi) heye­can, aşırı yorgunluk gibi patolojik özel­lik taşımayan birçok durumlarda görü­lür.

Çabuk heyecanlanan bir kişinin kalp atışları hızlanır; bu doğaldır. Fakat kriz halinde ortaya çıkan taşikardi önem­li bir hastalığın habercisidir. Buna karşı­lık kalp atışlarının yavaşlaması (bradi-kardi) durumuna daha az rastlanır. Kalp atışları sarılık ve kafatasının basınç al­tında kalması gibi durumlarda yavaşlar. Sporcularda görülen kalp yavaşlaması durumu ise fizyolojiktir. İvegen bir dolaşım yavaşlaması yüzün soluklaşması ile ortaya çıkar. Alında ter birikir, eller ve ayaklar soğur, yorgunluk belirtileri görülür. Kanamalar, yaralan­ma, berelenme, anafilaksi şoku (şırınga­dan sonra ortaya çıkan solunum aksak­lığı ve fenalık belirtisi) bulaşıcı hastalık­lar ya da miyokard enfarktüsü sırasında ortaya çıkan bu duruma kolaps denir. Ayak bilekleri ile bacakların şişmesi ile başgösteren ödemler kalp ile ilgili iseler tehlikeli sayılmalıdırlar. Kalp hastalık­larının gelişmesi içinde görülen öteki belirtiler de ateş, bulantı, kusma ve sık işemedir.

Bir yanıt yazın