Holizm nedir?

Holizm, bir sistemin ya da olgunun parçalarının her biri ile bütün olarak arasındaki ilişkiyi ifade eder. Örneğin, bir organizasyonun her bir bölümünün her bir çalışanının bireysel katkılarının bütün organizasyonun başarısı için nasıl önemli olduğu holizm kavramı ile ifade edilir. Ayrıca, doğada da holizm kavramı kullanılır, örneğin bir ekosistemin tüm canlılarının ve doğal kaynakların nasıl bir bütün olarak etkileşim içinde olduğu anlatmak için.

Holizm nasıl kullanılır?

Holizm, birçok farklı alanda kullanılabilir. Örneğin:

Organizasyonlar

Bir organizasyonun her bir bölümünün her bir çalışanının bireysel katkılarının bütün organizasyonun başarısı için nasıl önemli olduğu holizm kavramı ile ifade edilir.

Sağlık

Holistik sağlık, bir kişinin fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığının bir bütün olarak ele alınmasını önerir.

Eğitim

Holistik eğitim, öğrencilerin bütüncül bir birey olarak yetiştirilmesini hedefler, öğrencinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine odaklanır.

Doğa

Holistik doğa felsefesi, doğanın tüm canlıları ve doğal kaynakların nasıl bir bütün olarak etkileşim içinde olduğu anlatmak için kullanılır.

İşletme

Holistik işletme, bir işletmenin tüm fonksiyonlarını, çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini ve çevreyi bir bütün olarak ele alır.

Sosyal Hizmetler

Holistik sosyal hizmet, kişilerin sosyal, ekonomik, sağlık, eğitim veya diğer ihtiyaçlarını kapsayan bir bütüncül yaklaşım kullanır.

Holizmin avantajları

Holizm, birçok farklı alanda kullanıldığında birçok avantaj sağlar. Örneğin:

 • Tamamlayıcılık; holizm, parçaların bütün olarak nasıl etkileşim içinde olduğunu anlamak için kullanılır, bu da daha tamamlayıcı ve daha geniş bir bakış açısı sağlar.
 • Kişisel gelişim; holistik sağlık ve eğitim gibi alanlarda, kişinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine odaklanılır. Bu, kişinin daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürdüğünü gösterir.
 • Sürdürülebilirlik; holistik doğa felsefesi ve holistik işletme gibi alanlarda, çevre ve doğal kaynakların korunmasına odaklanılır. Bu, daha sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir.
 • Daha iyi sonuçlar; holistik işletme gibi alanlarda, çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler ile etkileşim içinde olduğu için daha iyi sonuçlar elde edilir.
 • Kişisel ilgi; holistik sosyal hizmetler gibi alanlarda, kişilerin sosyal, ekonomik, sağlık, eğitim veya diğer ihtiyaçlarını kapsayan bir bütüncül yaklaşım kullanılır. Bu, kişilerin daha iyi anlaşılmasına ve onların ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasına olanak tanır.

Holizmin dezavantajları

Holizm, bazı dezavantajları da içerebilir. Örneğin:

 • Holistik yaklaşımlar, genellikle parçalar arasındaki ilişkileri anlamak için çok fazla bilgi gerektirir, bu da uygulaması zor olabilir.
 • Holistik yaklaşımlar, genellikle çok fazla bilgi toplamak, analiz etmek ve değerlendirmek gerektirir, bu da zaman alabilir.
 • Holistik yaklaşımlar, genellikle çok fazla bilgi toplamak, analiz etmek ve değerlendirmek gerektirir, bu da maliyetli olabilir.
 • Holistik yaklaşımlar, genellikle parçalar arasındaki ilişkileri anlamak için çok fazla bilgi gerektirir, bu da tanımlanması daha zor olabilir.
 • Holistik yaklaşımlar, genellikle çok fazla bilgi toplamak, analiz etmek ve değerlendirmek gerektirir, bu da odaklanılan alanın daha geniş olmasına neden olabilir.
 • Holistik yaklaşımların sonuçları genellikle ölçülemez veya geçerli olmayabilir.
 • Holistik yaklaşımlar sadece bireyleri bir bütün olarak ele alır, böylece bireylerin özellikleri veya ihtiyaçları gözardı edilir.

Felsefede holizm kavramı

Felsefede holizm, bir sistemin ya da olgunun parçalarının her biri ile bütün olarak arasındaki ilişkiyi ifade eder. Holizm, birçok farklı felsefi akıma dayanmaktadır ve genellikle bütün olarak bakmayı önerir. Örneğin, ontolojik holizm, varoluşun bütün olarak ele alınmasını önerirken, epistemolojik holizm, bilgiye bütün olarak bakmayı önerir. Ayrıca, sistemler teorisi holizmi, sistemlerin parçaları ile bütün olarak arasındaki ilişkiyi inceler.

Holizm, genellikle fizikte, kimyada, biyolojide ve sosyal bilimlerde kullanılır. Özellikle fizikte, kuantum mekaniği ve genel görelilik teorisi gibi kuramlar, bütün olarak bakmayı önerir. Holizm, aynı zamanda birçok farklı sanat dalında ve meditasyon ve yoga gibi spiritual pratiklerde de kullanılır.

Psikolojide holizm kavramı

Holizm, psikolojide bireyin davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını sadece tek bir etkenle açıklamamak için, bireyin tüm özelliklerinin bir bütün olarak incelenmesi gerektiği ilkesine dayanır. Holistik psikoloji, bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal yönlerini eşit derecede önemsediği için, bireyin tamamının anlaşılması ve tedavi edilmesi için çok yönlü bir yaklaşım benimsemeyi amaçlar.

Bir cevap yazın