Glossofobi nedir?

Glossofobi veya konuşma kaygısı genellikle halka açık konuşma ya da genel olarak konuşma ile ilgili olarak ortaya çıkan bir korkudur. Kişi halka açık konuşma yaparken veya genel olarak konuşurken çok endişelenir, utanır veya kendini korkutur. Bu korku genellikle kişinin kendine veya başkalarına yaptığı yanlışlar nedeniyle oluşan utangaçlık veya kendine güvensizlikten kaynaklanır. Bu korku genellikle psikolojik danışmanlık veya terapi ile çözülebilmektedir.

Glossofobi belirtileri

Glossofobi olan kişide genellikle şu belirtiler görülür:

 • Halka açık konuşma yaparken ya da genel olarak konuşurken büyük bir endişe veya korku duymak.
 • Sesin titremesi, çekingen konuşma, unutkanlık, dil yavaşlaması, dil yanılgıları vb.
 • Halka açık konuşma yaparken ya da genel olarak konuşurken suçluluk, utanç, rezillik gibi duygular yaşamak.
 • Konuşma etkinliklerinden kaçınmak, konuşma etkinliklerine gitmeyi ertelemek veya katılmak istememek.
 • Halka açık konuşma yaparken ya da genel olarak konuşurken fiziksel belirtiler gibi terleme, titreme, nefes darlığı vb.
 • Kendi kendine konuşma, konuşma öncesi veya sonrasında çok endişelenmek, konuşma ile ilgili düşüncelerle meşgul olmak.

Ancak bu belirtilerin hepsi her zaman görülmeyebilir veya her kişide aynı şekilde görülemeyebilir. Kişinin dil kullanma veya konuşma gibi aktivitelerden kaçınmakta veya bunları yaparken büyük bir endişe duyması durumunda bir psikolog veya psikiyatr ile görüşmesi önerilir.

Glossofobi nedenleri

Glossofobi olan kişilerde nedenler genellikle kişisel veya çevresel faktörlere bağlı olabilir. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

 • Özellikle çocukluk döneminde yaşanan kötü deneyimler, örneğin yanlış anlaşılma, alay edilme, eleştirilme gibi olaylar, kişinin dil kullanma veya konuşma ile ilgili olarak kendine güvensizliğe ve endişeye yol açabilir.
 • Glossofobi genetik yatkınlıkta olabilecek bir durumdur.
 • Özellikle sosyal anksiyete, persekütoryen anksiyete gibi kişilik özellikleri olan kişilerde daha yüksek olasılıkla glossofobi görülebilir.
 • Örneğin, işte veya okulda yüksek beklentiler, prestijli bir işte çalışmak, önemli bir sosyal etkinlikte konuşmak gibi durumlar kişide konuşma kaygısı oluşmasına neden olabilir.
 • Kişinin kendine veya başkalarına yaptığı yanlışlar nedeniyle oluşan utangaçlık veya kendine güvensizlik gibi nedenlerde glossofobi oluşabilir.

Ancak unutulmamalıdır ki, glossofobi oluşmasında tek bir neden yoktur, fakat birçok faktörün bir arada etkisi ile ortaya çıkabilir.

Glossofobi tedavi yöntemleri

Glossofobi tedavi edilirken genellikle birçok yöntem kullanılabilir. En yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

Psikolojik danışmanlık ve terapi

Bu yöntemler arasında en yaygın olarak kullanılanıdır. Konuşma kaygısı olan kişi, dil kullanma veya konuşma ile ilgili endişelerini ve nedenlerini danışman veya terapist ile paylaşabilir. Danışman veya terapist, kişinin kaygılarını azaltmak ve konuşma becerilerini geliştirmek için çeşitli teknikler önerebilir.

Kognitif davranışçı terapi (KDT)

KDT, kişinin düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile kişinin konuşma kaygısına yol açan yanıltıcı veya negatif düşünceleri tanımlanır ve değiştirilir.

Egzersiz ve relaxasyon teknikleri

Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri gibi teknikler, kişinin vücudunu ve zihnini rahatlatmak için kullanılabilir. Bu teknikler konuşma kaygısını azaltmak için kullanılabilir.

Medikal tedavi

Bazı durumlarda, glossofobi olan kişilerde depresyon veya anksiyete gibi psikiyatrik bozukluklar ortaya çıkabilir. Bu durumda, uygun bir ilaç tedavisi veya psikiyatrik tedavi önerilebilir.

Halka açık konuşma ve konuşma becerileri eğitimi

Kişinin halka açık konuşma yaparken veya genel olarak konuşurken kendine güvenli hissetmesini ve daha iyi bir konuşmacı olmasını sağlamak için halka açık konuşma ve konuşma becerileri eğitimi verilebilir.

Bir yanıt yazın