Ehliyet almak için neler gereklidir?

Ehliyet, araç kullanabilme yeteneğinin resmiyetini kazandıran belgedir. Bu belge olmadan araç kullanmak yasal değildir.

Ehliyet almak için en önemli şart sağlık raporudur. Sürücünün sağlığı, araç kullanmaya uygun olması gerekmektedir. Sağlık raporu; Sağlık ocağı, devlet hastaneleri, polikinlikler, anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alınabilir. Alınan sağlık raporunun uzman hekimler tarafından onaylanması gerekir.

Sağlık raporu tek bir doktor tarafından da onaylanabilir. Sağlık raporunu almak için, kişinin kronik bir problemi olmaması gerekmektedir. Ruhsal problemlerin dışında olmaması gereken fiziksel sorunlar; renk körlüğü, göz sağlığı, ortopedik problemlerdir. Kişide bir sorun varsa ve hekimler daha ayrıntılı bir kontrol olması gerektiğini düşünüyorlarsa, daha kapsamlı bir sağlık merkezine sevkini gerçekleştirebilir.

Ehliyet sahibi olmak için sürücü kursuna gitmek şarttır. Sürücü kursuna gidip orda verilen eğitimi kesinlikle alması gerekir. Sürücü kurslarında verilen eğitim teorik ve pratik olmak üzere ikiye ayrılır. Teorik eğitimler; trafik kuralları, ilk yardım, motor bilgisi. Pratik eğitimler ise direksiyon eğitimidir.

Çeşitli araç türlerine göre teorik ve pratik eğitimler değişmektedir.

Ehliyet dereceleri şu şekildedir;

1.​ “A1” Sınıfı Sürücü Belgesi; Motorlu bisiklet kullanacaklara.

2.​ “A2” Sınıfı Sürücü Belgesi; Motosiklet kullanacaklara

3.​ “B” Sınıfı Sürücü Belgesi; Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara

4.​ “C” Sınıfı Sürücü Belgesi; Kamyon kullanacaklara

5.​ “D” Sınıfı Sürücü Belgesi; Çekici kullanacaklara

6.​ “E” Sınıfı Sürücü Belgesi; Otobüs kullanacaklara

7.​ “F” Sınıfı Sürücü Belgesi; Lastik tekerli traktör kullanacaklara

8.​ “G” Sınıfı Sürücü Belgesi; İş makinesi türünden motorlu araç kullanacaklara

9.​ “H” Sınıfı Sürücü Belgesi; Özel tertibatlı olarak imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara

10.​ “K” Sınıfı Sürücü Belgesi; Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına verilen sürücü belgeleridir. Uluslararası Sürücü Belgesi, iki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, sınıflarına göre araç kullananlara belirli süre ile verilen belgedir.

Ehliyet almak için sürücü kurslarına belirli bir ücret yatırılması gerekir. Bu ücretler her yılın Mayıs ayında belirlenir. 4aylık periyotlarda olmak üzere, bir yılda üç tane ehliyet sınavı yapılır.

Sabıka kaydı da ehliyet almak için gereken belgelerden bir diğeridir ve sabıka kaydı tüm illerdeki adliyelerden alınabilir. Kanuni olarak belirlenmiş esaslara göre daha önce ehliyet almasına engel olarak suçlardan hüküm giymemiş kişiler, ehliyet alabilme hakkına sahiptir. Bu aşamada kişinin ehliyet sınav harcı haricinde, direksiyon sınavı ve trafik müdürlüğü ücretleri için de ayrı bir ödenek gerekir.

Bir yanıt yazın