Duygu ve Duygusal Zeka (EQ) nedir?

Duygusal Zeka

Duygu Nedir?
Vücudumuzu hazırlayan bir süreç olan duygu, hayata tutunmamızı yaşamı verimli kılmamızı yaşanan hadiseler ve gidişatları değerlendirmemizi sağlar.

Korku, panik, öfke, endişe gibi bazı duygular mücadele etmemizi sağlar. Oluşan bu duygular yönetilmediği zaman birçok olumsuz durum meydana getirir. Bunlar olaylara negatif yönden bakmamızı ve bu olumsuzluklardan dolayı pişman olunacak davranışlarda bulunmayı kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu olumsuzluk sadece bireyi değil çevresini de etkiler.

Duygusal Zekâ Nedir? (EQ Nedir?)
Zekâ birçok türde sınıflandırılabilir. Bunlar; sözel, görsel, içsel, bedensel, ruhsal ve sosyal olarak çeşitlere ayrılır. Yaygın olan zeka türleri ise EQ (emosyonel-sosyal-duygusal) ve IQ (Intelligence-dinamik-zihinsel) olarak ikiye ayrılır.

Duygusal zekâ kendi duygularımızı ve diğer insanların duygularını daha iyi anlamamızı sağlar. Ve bu duyguları yönetmek ile ilgili yetkinliklerden oluşmaktadır. Duygularımızı daha bütünsel ve yapısal olarak kullanmamıza kolaylık sağlar. Bu özellikler, özel hayat ve iş hayatındaki başarı bilişsel zekâ (IQ) kadar önemlidir.

Duygusal Zekânın Yaşamınızdaki Etkisi Nedir?
İletişimsiz bir an bile yoktur. Her an bilinçli veya bilinçsiz iletişim halindeyiz. Bu durumun farkında olmak, kendi duygularımızı algılamak ve davranışların ne şekilde etkili olduğunu bilmek, insan ilişkilerini geliştirir ve daha başarılı olmaya katkı sağlar.

Duygusal zekâ bireyin kendisinde var olan duyguları içindir.

Duygusal Zekâ Nasıl Gelişir?
Duygusal zekâ (EQ) geliştirilebilen bir zeka türüdür. Geliştirmek için öncelik istekli, kararlı olmak ve pratik yapmak gerekir. Duygusal zeka bilimsel yöntemler geliştirilerek sürdürebilir bir fayda sağlar. Duygusal zekâ gelişimi için kullanılan Genos Duygusal Zekâ Modeli, Genos International ve Swinburne Üniversitesi tarafından araştırmalar ve bilimsel yaklaşımlarla oluşturulmaktadır.

Özfarkındalık: Sınırların, eylemlerin, güçlü ve zayıf yönlerinin ve karşı tarafta bıraktığı etkilerin farkında olmaktır.

Diğerlerinin Farkındalığı: Karşı tarafı fark etmek, onların duygularını anlamak ve hissetmek kendini onlara göre ayarlamak ve uyumlamaktır.
Gerçeklik: Hissettiklerini ve fikirlerini açık bir şekilde ifade ederek karşı tarafı cesaretlendirip bu davranışı beklemesidir.

Duygusal Muhakeme: Karar vermeden önce kendi hislerini ve diğerlerinin hislerini birleştirerek gerçekleri daha net ortaya çıkarmaktır.
Özyönetim: İnsanın kendisini geliştirerek hislerini, eylemlerini, fikirlerini ve zamanını daha etkin kullanmaktır.

Potansiyeli Ortaya Çıkarmak: Olumlu bir iş ortamı sağlayarak, işleri destekleyip sorunlara yardımcı olmak ve teşvik etmektir.

Bir yanıt yazın