Disfori nedir?

Disfori, dil ve kültür farklılıklarından dolayı dil öğreniminde yaşanan zorluklar anlamına gelmektedir. Bu zorluklar dil öğrenimi sırasında öğrencilerin dil öğrenme çalışmalarını etkileyebilir ve dil öğrenme sürecini zorlaştırabilir. Disfori, dil öğrenme sırasında dil öğrencilerinin dil öğrenme faaliyetlerine yönelik düşüncelerinde olumsuzlukların olmasından kaynaklanır. Örneğin, dil öğrenen bir kişinin dil öğrenme çalışmalarında başarısızlık duygusu yaşaması disfori olarak değerlendirilebilir.

Disfori belirtileri nelerdir?

Disfori belirtileri dil öğrenme sırasında ortaya çıkabilen duygusal ve düşünsel olumsuzluklardır. Bu belirtiler arasında şunlar sayılabilir:

 • Öğrenme sırasında motivasyon azalması,
 • Öğrenme sırasında özgüven azalması,
 • Öğrenme sırasında dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozukluğu,
 • Öğrenme sırasında çalışma isteksizliği ve azmi azalması,
 • Öğrenme sırasında dil öğrenme faaliyetlerine yönelik olumsuz düşünceler,
 • Öğrenme sırasında dil öğrenme faaliyetlerine yönelik olumsuz duygular (örneğin, dil öğrenmeyi zor bulma, dil öğrenmeyi istememe gibi).

Disfori nedenleri nelerdir?

Disfori nedenleri arasında dil ve kültür farklılıklarının yanı sıra bireylerin dil öğrenmeyi nasıl algıladıkları ve bu algılamaya göre dil öğrenme faaliyetlerine yönelik tutumları da etkili olabilir. Aşağıdaki nedenler disfori oluşumuna neden olabilir:

 • Öğrenci dil öğrenme sürecinde çok fazla beklenti içine girdiğinde, bu beklentilerin gerçekçi olmaması dil öğrenme sürecini zorlaştırabilir ve disfori oluşumuna neden olabilir.
 • Dil öğrenme sürecinde öğrencinin dil öğrenmeyi zor bulması, dil öğrenme faaliyetlerine yönelik olumsuz düşünceler oluşumuna neden olabilir ve disfori oluşumuna yol açabilir.
 • Dil öğrenme sürecinde öğrencinin dil öğrenmeyi ilgi ve istek duymaması, dil öğrenme faaliyetlerine yönelik olumsuz düşünceler oluşumuna neden olabilir ve disfori oluşumuna yol açabilir.
 • Dil öğrenme sürecine yönelik olumsuz tutum, dil öğrenme faaliyetlerine yönelik olumsuz düşünceler oluşumuna neden olabilir ve disfori oluşumuna yol açabilir.
 • Dil öğrenme sürecine yönelik olumsuz düşünceler, dil öğrenme faaliyetlerine yönelik olumsuz düşünceler oluşumuna neden olabilir ve disfori oluşumuna yol açabilir.

Disfori çeşitleri nelerdir?

Disfori çeşitleri dil öğrenme sürecinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklardır. Disfori çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

 • Öğrenme sırasında dil öğrenmeyi zor bulma,
 • Öğrenme sırasında dil öğrenmeyi ilgi ve istek duymama,
 • Öğrenme sırasında dil öğrenme sürecine yönelik olumsuz tutum,
 • Öğrenme sırasında dil öğrenme sürecine yönelik olumsuz düşünceler.

Bu çeşitler arasında dil öğrenme sürecine yönelik olumsuz düşünceler en yaygın olarak görülen disfori çeşididir. Öğrenme sırasında dil öğrenmeyi zor bulma, dil öğrenmeyi ilgi ve istek duymama ve dil öğrenme sürecine yönelik olumsuz tutum disfori çeşitleri de dil öğrenme sürecinde görülebilir.

Disfori nasıl tedavi edilir?

Disfori dil öğrenme sürecinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklardır ve bu olumsuzlukların tedavisi dil öğrenme faaliyetlerine yönelik tutum ve düşünceleri değiştirmeyi amaçlar. Disfori tedavisinde aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılabilir:

 • Öğrencinin dil öğrenmeyi zor bulma veya dil öğrenmeyi ilgi ve istek duymama gibi olumsuz düşüncelerini değiştirme,
 • Öğrencinin dil öğrenme sürecine yönelik olumsuz tutumunu değiştirme,
 • Öğrencinin dil öğrenme sürecine yönelik olumsuz düşüncelerini değiştirme,
 • Öğrencinin dil öğrenme sürecine yönelik olumlu düşünceler oluşturma,
 • Öğrencinin dil öğrenme sürecine yönelik olumsuz düşüncelerini yansıtma,
 • Öğrencinin dil öğrenme sürecine yönelik olumsuz düşüncelerini kırma.

Bir yanıt yazın