Bilgisayar oyunlarının yararları ve zararları

Bilgisayar oyunlarının etkisinde kalan çocukların, bir süre sonra adam öldürmeyi de oyun sanarak cinayetler işleyebiliyorlar. Piyasaya birbiri ardına sürülen oyunların içeriklerinin birbirinden farkı yok.Bu oyunların zararları ve faydaları nelerdir?

Oyunun Faydaları :

Bilgisayar oyunları; yarış, şans gibi faktörlerin yanında belirsiz bir sonuç, bu sonuca götüren alternatif çözümler, sorun problemin yapılandırılması ve işbirliği yapma gibi problem çözmek için var olan bir çok özelliğini içerir.

Sonuca giderken izlediği alternatif yollar olması düşünmeyi öğretip, olaylara farklı açılardan da bakması gerektiğini gösterir.

Oyunlar, öğrencilerin sorunu anlamaya ve öğrenmeye yönelik güdülenmişlik düzeyini arttırırken, içeriğe daha fazla ilgi duymasını sağlar, öğrenebileceğine olan özgüvenini arttırır ve etkinliği sürdürmesine sebep olur, öğrencide rahatlama ve motivasyon sağlar. Eğer içerikte öğrenmeye dönük et kinlikler varsa. Kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirir.

Oyunlar, çocukların kendini anlatabilmesini ve yapabildiklerini geliştirmesini sağlar. Yaratıcılık yönüne etki yapar, hızlı kararlar verme becerisi kazandırır. Yeri geldiğinde yönetici veya patron gibi sorumluluk almayı bilir.

En güçlü ve doğal dürtülerinden biri olan, saldırganlık dürtüsünü kendine ve çevresine zarar vermeden boşaltma olanağı bulur.

Meydana gelen hayali durumlarda, değişik sosyal rollerin ne kadar değişik davrandığını gözlemler.

Dil gelişiminde önemli bir rol oynar.

Hoşlanmadığı, sevmediği bir etkinliğe karşı zamanla ilgi göstermesini sağlayabileceği gibi sevmemesine de sebep olabilir.

Ayrıca psiko-motor olarak bazı kaslarının da gelişmesine yarar sağlar.

Bir şeyin faydalarından söz edilebiliyorsa elbette ki bu onun zararları olduğunun kanıtıdır. Ama bu zarar genelde oyuncunun yaşına ve seçilen oyun türü ile ilgilidir. Başlı başına bilgisayar oyunu zararlıdır denemez.

Oyunun zararları :

Bilgisayar çocuğun rakibi veya yol arkadaşı olduğu için dış çevreden soyutlanmasına sebebiyet verebilir, sosyal yönü gelişimini olumsuz etkiler.

Kas gelişimine bazı noktalarda fayda sağlarken bazı noktalar için zararlı olur.

Kendisinin en iyi olduğu durumlar, kendine aşırı güven, kendini beğenme, gelişimine sebep verebilir.

Yaşı küçükler ebeveyn konturolu olmadan oyun seçimi yapar ve oynarlarsa kişisel gelişimlerine zararlı tercihler yapabilir.

Aşırı bağımlılık yapabilir ve bu bağımlılık sonucu yapması gereken diğer görev ve sorumluluklarını aksattırır.

Sonuç olarak; Herhangi bir şey gibi Oyununda fazlası zarar verir. O zaman Çocuklarımızın bizim kontrolümüzde, belirli zaman sınırlaması içerisinde oyun oynamaları gelişimlerine pozitif etki yapacaktır.

Bir yanıt yazın