Araknoidit nedir?

Araknoidit, beyin ve omurilikteki aralarına sıvı doldurulmuş olan keseciklerin (sıvı dolu keseler) iltihaplanmasıdır. Bu iltihaplı sıvı, sinir dokusunu baskılamakta veya sıkıştırmakta ve bu nedenle ağrı, güçsüzlük, işitme kaybı gibi belirtiler oluşabilmektedir. Araknoidit tedavisi genellikle ilaçlar ve cerrahi girişimlerle yapılır.

Araknoiditin belirtileri nelerdir?

Araknoiditin belirtileri arasında şunlar yer alabilir:

 • Baş ağrısı,
 • Nefes darlığı,
 • Boyun ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • İşitme kaybı,
 • Görme bozukluğu,
 • Güçsüzlük veya uyuşma,
 • İşaret veya duyusal bozukluklar,
 • İdrar veya dışkı kaçırma,
 • Medulla spinalis veya omurilikte ağrı.

Araknoidit türleri

Araknoidit, birçok farklı tipe ayrılabilir. Ancak en yaygın olarak kullanılan sınıflandırma şöyledir:

 • Akut araknoidit, brütal bir şekilde başlar ve hızla ilerler. Genellikle viral enfeksiyonların sonucudur ve hızlı bir şekilde tedavi edilir.
 • Subakut araknoidit, akut araknoiditten daha yavaş başlar ve daha uzun bir sürede ilerler. Genellikle bakteriyel enfeksiyonların sonucudur ve daha uzun bir tedavi sürecine ihtiyaç duyar.
 • Kronik araknoidit, subakut araknoiditten daha uzun bir sürede devam eder ve genellikle iyi huylu olur.
 • Granülomatöz araknoidit, granülomların oluşmasına neden olarak omurilikte hassasiyet veya güçsüzlükle sonuçlanır.
 • Idiopatik intraspinal hipertansiyon, bilinmeyen bir nedenle omurilikte sıvı birikimine neden olur ve genellikle ağrı, güçsüzlük veya uyuşma ile sonuçlanır.
 • Post-myelografik araknoidit, radyolojik bir inceleme olan myelografide kullanılan kontrast maddelerin neden olduğu iltihaplardır.

Araknoidit nedenleri

Araknoiditin nedenleri arasında şunlar yer alabilir:

Enfeksiyonlar

Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, araknoiditin en yaygın nedenlerinden biridir. Özellikle meningitis veya ensefalit gibi beyin ve omurilik iltihapları araknoiditin oluşmasına neden olabilir.

Travma

Omurilik travması veya omurilikte yaralanmalar araknoiditin oluşmasına neden olabilir.

Tümörler

Beyin veya omurilik tümörleri, araknoiditin oluşmasına neden olabilir.

İlaçlar

Bazı ilaçlar, özellikle radyoterapi veya kontrast maddeler, araknoiditin oluşmasına neden olabilir.

İmmünolojik sorunlar

Bazı immünolojik hastalıklar, özellikle lupus veya sarcoidoz gibi, araknoiditin oluşmasına neden olabilir.

Idiopatik

Araknoiditin nedeni belirlenemeyen türleri de vardır.

Ancak unutmayın ki, araknoiditin nedenleri her zaman tam olarak anlaşılamayabilir ve çoklu nedenlerin bir araya gelmesi sonucu oluşabilir.

Araknoidit tanı ve tedavisi

Araknoiditin tanısı genellikle fizik muayene, beyin ve omurilik MR, beyin ve omurilik sıvısının incelemesi (lumbal ponksiyon) gibi testlerle konulur.

Araknoidit tedavisinde amaç, iltihaplanmış olan bölgenin iyileştirilmesi ve semptomların azaltılmasıdır.

 • Medikal tedavi ile enfeksiyonların tedavisi için antibiyotikler veya antiviral ilaçlar kullanılabilir. Ağrı ve inflamasyon azaltmak için ağrı kesiciler ve anti-inflamatuvar ilaçlar kullanılabilir.
 • Cerrahi tedavi ile özellikle tümörler veya granülomların neden olduğu araknoiditlerde cerrahi tedavi gerekli olabilir.
 • Fizik tedavi ile güçsüzlük veya uyuşma gibi semptomları azaltmak için fizik tedavi programları uygulanabilir.
 • Rehabilitasyon ile beyin veya omurilik hasarı sonucu oluşan semptomları azaltmak için rehabilitasyon programları uygulanabilir.

Ancak unutmayın ki, her hastanın durumu farklıdır ve tedavi planı kişiye özgü olarak belirlenmelidir.

Bir yanıt yazın