Alzheimer nedir?

Bunama vakalarının yaklaşık yüzde 60-70’ini oluşturan Alzheimer hastalığı, öncelikli olarak 65 yaş üstü erişkinleri etkileyen nörodejeneratif bir bozukluktur.

Alzheimer nedeni nedir?
Nedeni iyi anlaşılmamış olsa da, hastalığa kimlerin yakalanabileceğinin belirlenmesinde kalıtımın büyük bir rol oynadığı düşünülmektedir.

Bir kaç hipotez, hastalığa yol açan hücresel/moleküler olayları açıklamaya çalıştı ancak bunların içinde en önemli hipotez, amiloid plak proteinlerinin (APP) rolü ve bunların nöronları çevreleyen alanda fazladan birikimi üzerine odaklanmaktadır. APP birikimini ortadan kaldıran aşıların (plaklar),  bu hastalardaki bunamayı tersine çevirmemesinden ötürü APP’lerin Alzheimer’a neden olup olmadığı net değildir.

Alzheimer hastalığının semptomları nelerdir?
Alzheimer’in başlangıç semptomları kısa süreli hafıza kaybı olup, zamanla daha şiddetli bilişsel bozukluklara yol açar. Oryantasyon bozukluğu ve dil ile ilgili sorunlar, bireyin kendisini izole etmesine neden olabilir. Hastalığın daha da gelişmesi, sistemik bedensel işlevlerin kaybına ve ölüme yol açar.

Bir yanıt yazın