Tüm ekzom dizileme nedir?

Tüm ekzom dizileme (whole exome sequencing) bir DNA dizileme yöntemidir ve bir organizmanın tüm ekzom bölgesini dizilemeyi hedefler. Ekzom, bir organizmanın genomik DNA’sının sadece kodlayıcı bölümlerini (yani proteinlerin yapımı için gerekli olan genleri) içerir ve genellikle genomik DNA’nın sadece %1’ini oluşturur. Tüm ekzom dizileme yöntemi, genetik hastalıkların ve diğer biyolojik özelliklerin araştırılması için kullanılır ve genomik DNA’daki değişikliklerin (mutationların) tespit edilmesine yardımcı olur. Bu yöntem, özellikle özel bir genetik hastalık veya özellik araştırılıyorsa etkili bir yöntemdir ve genellikle diğer dizileme yöntemlerine göre daha az maliyetlidir.

Ekzom nedir

Ekzom, bir organizmanın genomik DNA’sının sadece kodlayıcı bölümlerini (yani proteinlerin yapımı için gerekli olan genleri) içeren bölümdür. Genellikle genomik DNA’nın sadece %1’ini oluşturur ve bu bölüm, RNA polimeraz enzimlerinin transkripsiyon sırasında okunur ve proteinlerin yapımı için kullanılır. Tüm ekzom dizileme yöntemi, bir organismun tüm ekzom bölgesini dizilemeyi hedefler ve genetik hastalıkların ve diğer biyolojik özelliklerin araştırılması için kullanılır.

Tüm Ekzom Dizileme Süreci

Tüm ekzom dizileme (whole exome sequencing) süreci, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • Örnek toplama; örnek olarak, hastanın kan örneği alınır ve DNA çıkarılır.
 • Ekzom bölgesinin seçimi; örnekteki DNA, bir ekzom seçicisi aracılığıyla ekzom bölgesine ayırılır.
 • Ekzom bölgesinin parçalanması; ekzom bölgesi, küçük parçalara ayırılır (yani, dizileme için uygun hale getirilir).
 • Dizileme; parçaların her birinin DNA dizisi ölçülür.
 • Veri analizi; dizileme sonuçları, bir bilgisayar programı aracılığıyla incelenir ve değişiklikler (mutationlar) tespit edilir.
 • Sonuçların rapor edilmesi; dizileme sonuçları, bir rapor halinde sunulur ve genetik hastalıkların ve diğer biyolojik özelliklerin araştırılması için kullanılır.

Bu süreç genellikle birkaç gün veya hafta içinde tamamlanır ve sonuçlar, genellikle birkaç hafta içinde rapor edilir.

Tüm ekzom dizilemenin avantajları nelerdir?

Tüm ekzom dizileme (whole exome sequencing), birçok avantajı olan bir DNA dizileme yöntemidir. Bu yöntemin avantajları şunlardır:

 • Tüm ekzom dizileme yöntemi, özellikle özel bir genetik hastalık veya özellik araştırılıyorsa etkili bir yöntemdir. Örneğin, bir hastada genetik bir hastalık tespit edilmişse ve bu hastalığın nedenini araştırmak isteniyorsa, tüm ekzom dizileme yöntemi kullanılabilir.
 • Tüm ekzom dizileme yöntemi, genetik değişiklikleri (mutationları) tespit etme konusunda etkilidir ve bu, genetik hastalıkların ve diğer biyolojik özelliklerin araştırılmasında önemli bir avantajdır.
 • Tüm genom dizileme yöntemine göre daha az maliyetlidir ve bu nedenle daha yaygın olarak kullanılabilir.
 • Tüm ekzom dizileme yöntemi, diğer DNA dizileme yöntemlerine göre daha hızlıdır ve genellikle birkaç gün veya hafta içinde tamamlanabilir.
 • Tüm ekzom dizileme yöntemi, veri analizi açısından daha kolaydır ve bu nedenle sonuçların rapor edilmesi de daha hızlıdır.

Tüm ekzom dizilemenin dezavantajları nelerdir?

Tüm ekzom dizileme (whole exome sequencing) yöntemi, bazı dezavantajlara sahiptir. Bu yöntemin dezavantajları şunlardır:

 • Tüm ekzom dizileme yöntemi, genomik DNA’nın sadece kodlayıcı bölümlerini dizilemeyi hedefler ve bu nedenle kodlayıcı olmayan bölümleri (yani, intronlar ve promotorler gibi bölümleri) dizilemez. Bu, bazı bilgilerin kaçırılmasına neden olabilir.
 • Tüm ekzom dizileme yöntemi, bazı nadir ve hassas değişiklikleri (mutationları) tespit etme konusunda zayıf olabilir ve bu nedenle diğer dizileme yöntemlerine göre daha az hassas olabilir.
 • Herhangi bir DNA dizileme yöntemi sırasında, hatalar oluşabilir ve bu hatalar, sonuçlarda yanlış değerlendirmelere neden olabilir.
 • Tüm ekzom dizileme yöntemi, tüm genom dizileme yöntemine göre daha az maliyetlidir ancak hala bir miktar maliyetli bir yöntemdir ve bu nedenle herkes tarafından ulaşılabilir olmayabilir.

Bir yanıt yazın