İnvaziv duktal karsinoma (IDC) nedir?

İnvaziv duktal karsinoma, meme dokusunda yer alan duktusların (süt kanalları) içine yayılan bir tümördür. Bu tümör, çevresindeki dokuları invaze edebilir ve kemik, lenf nodları ve diğer organlara yayılabilir. İnvaziv duktal karsinoma, meme kanserlerinin en sık görülen türüdür ve erken teşhis edildiğinde iyi bir şansı olan bir hastalıktır. Bu tümörün belirtileri arasında, meme büyümesi, değişiklikler veya yara oluşumu gibi ciltteki değişiklikler, süt kanallarından süt çıkışı ve meme ağrısı sayılabilir. Bu tümörün tedavisinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı yöntemler kullanılabilir.

İnvaziv duktal karsinoma belirtileri nelerdir?

İnvaziv duktal karsinoma belirti ve bulguları arasında, aşağıdakiler sayılabilir:

 • Meme büyümesi, değişiklikler veya yara oluşumu gibi ciltteki değişiklikler, meme dokusundaki katmanlar arasında şişme veya çökme görülmesi, ciltte kabarma veya kızarıklık, ciltte yara oluşumu veya kuruması gibi değişiklikler sayılabilir.
 • Süt kanallarından süt çıkışı, süt kanallarındaki bir tıkanıklık nedeniyle ortaya çıkabilir.
 • Meme ağrısı, tümörün büyümesi veya lenf nodlarına yayılımı nedeniyle ortaya çıkabilir.
 • Meme ucu veya cilde yayılan küçük beyaz benekler, tümör hücrelerinin ciltteki lenf kanallarına yayılımı ile ortaya çıkabilir.
 • Meme dokusunun çökmesi veya şişmesi, tümörün büyümesi nedeniyle ortaya çıkabilir.

Bu belirti ve bulguların hepsi her zaman invaziv duktal karsinoma olarak yorumlanmamalıdır. Ancak, bu tür belirti ve bulguların varlığında mutlaka bir doktora başvurulması önerilir.

İnvaziv duktal karsinoma nedenleri

İnvaziv duktal karsinoma nedenleri tam olarak bilinmemektedir ancak bazı faktörlerin bu tümörün oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Bu faktörler arasında, aşağıdakiler sayılabilir:

 • İnvaziv duktal karsinoma, yaş ilerledikçe daha sık görülür.
 • Düşük doğum oranı olan kadınların, invaziv duktal karsinoma riski daha yüksektir.
 • Hormon tedavisi ile östrojen ve progesteron gibi hormonların alınması, invaziv duktal karsinoma riskini artırabilir.
 • Sigara içimi, invaziv duktal karsinoma riskini arttırır.
 • Aşırı kilolu olma, invaziv duktal karsinoma riskini arttırır.
 • İşitme kaybı olan kadınların, invaziv duktal karsinoma riski daha yüksektir.
 • Geçirilmiş meme kanseri olan kadınların, invaziv duktal karsinoma riski daha yüksektir.

Bu faktörlerin tam olarak neden-sonuç ilişkisi bilinmemektedir ve bu faktörlerin hepsinin varlığında bile invaziv duktal karsinoma gelişme riski bulunmamaktadır. Ancak, bu faktörlerin varlığında daha dikkatli olunması önerilebilir.

İnvaziv duktal karsinoma tedavi yolları nelerdir?

İnvaziv duktal karsinoma tedavisinde, genellikle aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçı kullanılır:

 • Cerrahi yöntemi, tümörün tamamen çıkarılması amacıyla kullanılır. Meme dokusunun bir kısmı veya tamamı çıkarılabilir. Bu cerrahi yöntemleri arasında, lumpektomi, mampektomi, sentinel lenf nodu biyopsisi ve mastektomi gibi yöntemler sayılabilir.
 • Radyoterapi yöntemi, tümör hücrelerinin öldürülmesi amacıyla radyasyon ile tedavi edilir. Radyoterapi, cerrahi sonrası veya cerrahi olmadan kullanılabilir.
 • Kemoterapi yöntemi, tümör hücrelerinin öldürülmesi amacıyla ilaçlar kullanılarak yapılır. Kemoterapi, cerrahi sonrası veya cerrahi olmadan kullanılabilir.
 • Hormon tedavisi yöntemi, östrojen ve progesteron gibi hormonların kullanılmasıyla yapılır. Bu yöntem, östrojen ve progesteron reseptör pozitif invaziv duktal karsinoma türlerinde kullanılabilir.

Tedavinin hangi yöntemlerin kullanılacağı, tümörün büyüklüğü, yayılımı, hormon reseptör durumu ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere göre belirlenir. Bu nedenle, tedavi yöntemleri kişiye özel olarak belirlenir ve bir doktor tarafından yapılır.

Bir yanıt yazın