Ependimom kanseri nedir?

Ependimoma, beyin ve omurilikte bulunan ependimal hücrelerin anormal büyümesi sonucu oluşan bir tümördür. Bu tümörler genellikle beyin içinde yer alır ve nöroşirürjik müdahale gerektirebilir.

Ependimom kanseri türleri

Ependimom tümörleri iki ana tipte sınıflandırılır: benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) .

Benign Ependimomlar

Bu tümörler yavaş büyüyen ve genellikle tedavi edilebilen tümörlerdir. Benign ependimomlar, genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar ve beyin içinde yer alırlar.

Malign Ependimomlar

Malign ependimomlar, daha agresif ve nüks edebilen tümörlerdir. Bu tür tümörler genellikle erişkinlerde ortaya çıkar ve beyin içinde veya omurilikte yer alabilirler. Malign ependimomlar, genellikle daha zor tedavi edilir ve daha yüksek bir mortalite oranına sahiptir.

Ependimom kanserinin semptomları

Ependimoma kanserinin semptomları, tümörün yerleştiği bölgeden ve büyüklüğünden bağımsız olarak değişebilir. Ancak genel olarak bazı yaygın semptomlar şunlar olabilir:

  • Baş ağrısı, tümörün yerleştiği bölgede baskı yaratmasından kaynaklanır.
  • Tümör görme sinirlerine yakın yerleştiğinde görme bozuklukları oluşabilir.
  • Beyin içindeki hücreleri baskıladığından nöbetler oluşabilir.
  • Tümör omurilikte yerleştiğinde koordinasyon problemleri oluşabilir.
  • Tümör beyin içindeki konuşma merkezlerine yakın yerleştiğinde konuşma bozuklukları oluşabilir.
  • Tümör omurilikte yerleştiğinde felç oluşabilir.
  • Tümör beyin içindeki dengede yer alan bölgeye yakın yerleştiğinde baş dönmesi oluşabilir.

Bu semptomlar, ependimom kanserine yol açan diğer birçok hastalık için de geçerli olabilir, bu yüzden teşhis için doktorunuz ile konuşmanız ve gerekli testleri yaptırmanız önemlidir.

Ependimom kanserinin tedavisi

Ependimoma kanserinin tedavisi, tümörün büyüklüğü, yerleşim yeri ve malignite derecesine göre değişebilir. Ancak genel olarak kullanılan tedavi yöntemleri şunlar olabilir:

Cerrahi

Bu, tümörün çıkarılması için yapılan ilk tedavidir. Amaç, tümörün tamamen çıkarılmasıdır.

Radyoterapi

Radyoterapi, tümör hücrelerinin öldürülmesi için radyasyon kullanılmasıdır. Radyoterapi, cerrahi sonrası veya cerrahi olamayan durumlarda kullanılabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldüren ilaçlar kullanılarak yapılan tedavidir. Kemoterapi, cerrahi veya radyoterapi sonrası kullanılabilir.

İmmunoterapi

Bu, vücudun kendi sistemi ile kanser hücrelerini yok etmeye çalıştıran tedavidir.

Stereotaktik radyoterapi

Bu, radyasyonun tümörün belirli bir bölgesine yoğun olarak verilmesini sağlar. Bu yöntem, cerrahi olamayan ya da cerrahi ile çıkarılamayan tümörler için kullanılabilir.

Her hasta için en iyi tedavi seçeneği farklı olabilir. Doktorunuz, tümörün büyüklüğü, yerleşim yeri, malignite derecesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörleri dikkate alarak en uygun tedavi seçeneğini belirleyecektir.

Bir yanıt yazın